Menu

Prísady do vykurovania

 • Doprava

  Doprava

Facebook

Špeciálna prísada EndoTherm zvyšujúca výhrevnosť radiátora - 500ml

42,90 € s DPH

#1584


na objednávku - do 7 dní

Detaily

ČO JE EndoTherm™?

EndoTherm je patentovaná unikátna energeticky úsporná prísada do centrálneho vykurovacieho systému. Táto unikátna prísada dokáže preukázateľne ušetriť 15% nákladov za vykurovanie.

AKO TO FUNGUJE?

V vykurovacích systémoch sa využíva k prenosu tepla iba čistá voda, pretože je ľahko dostupná a lacná. V skutočnosti ale voda nemá z dôvodu vysokého povrchového napätia najefektívnejšie vlastnosti pre prenos tepla.

Voľným okom je materiál vnútorných stien vykurovacieho systému (radiátorov, rúrok a expanzných nádob) hladký. Avšak pri pohľade pod mikroskopom tieto vnútorné steny vykurovacieho systému hladké nie sú. Nájdeme tu mnoho nedokonalostí (napr. mikrotrhliny a mikropraskliny), ktoré zhoršujú optimálny tepelný kontakt a prenos tepla medzi vodou a vnútornou stenou vykurovacieho systému. Je to spôsobené tým, že voda má vysoké povrchové napätie a nie je schopná preniknúť to týchto mikrotrhlín a mikroprasklín.

Pridaním unikátny prísady EndoTherm ™ do vody dokážeme vlastnosti vody zmeniť a zároveň eliminovať nedokonalosti vnútorných stien vykurovacieho systému (radiátorov, rúrok a expanzných nádob). Voda potom dokáže preniknúť aj do mikrotrhlín a mikroprasklín. Docielime tak zvýšeného tepelného kontaktu a prenosu tepla, medzi vodou a vnútornou stenou vykurovacieho systému. Všetko je zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Prísada EndoTherm dokáže zmeniť nasledujúce vlastnosti:

 • znížiť povrchové napätie vody o viac ako 60% a tým zvýšiť tepelný kontakt, ktorý zvyšuje tepelný výkon a účinnosť vykurovacieho systému
 • znížiť mernú tepelnú kapacitu vody o 9,8% - tzn. že na dosiahnutie rovnakej teploty je potreba o 9,8% menej energie


Prísada EndoTherm funguje podobne ako chemické čistenie radiátorov, s tým rozdielom, že princíp prísady EndoTherm nie je založený na chemickom princípe, ale na fyzikálnom princípe.

Moderné vykurovacie kotly vo svojich špecifikáciách udávajú svoju účinnosť, ale neudávajú, ako je táto účinnosť efektívna vzhľadom k veľkosti celého vykurovacieho systému v budove (tzn. počet radiátorov, dĺžka prívodných trubiek, veľkosť expanznej nádoby atp.). Použitím prísady EndoTherm preukázateľne zvýšime účinnosť celého systému v budove. Zrýchlime a zlepšíme výhrevnosť celého systému.

Nezávislé testy preukázali, že vykurovací systém s prísadou EndoTherm spotrebuje na udržanie požadovanej teploty až o 15% menej energie, než systém bez prísady EndoTherm (systém iba s vodou).

Na nasledujúcom obrázku sú zobrazené výsledky z testovania funkčnosti nezávislou organizáciou Enertek International.

Z výsledku je zrejmé, že radiátory sa vyhrejú rýchlejšie a miestnosti sú vykúrené rýchlejšie na požadovanú teplotu nastavenú na termostate.

Radiátor odovzdá viac tepla do miestnosti, miestnosti tak zostanú teplé dlhšiu dobu a vďaka tomu dochádza k zníženiu počtu spínacích cyklov kotla potrebných na udržiavanie nastavenej teploty v miestnosti. Výsledkom je, že je spotrebované menej energie a dochádza k úspore tepla.

ŽIVOTNOSŤ:

Podľa testov zostane prísada EndoTherm v centrálnom uzavretom systéme po dobu 3 až 4 rokov bez zníženia účinnosť úspory energie.

V prípade, že je z vykurovacieho systému vypustená voda z dôvodu výmeny radiátora alebo kotla, je potrebné do novej vody opäť pridať prísadu EndoTherm . Prísada EndoTherm je vyrobená z prírodných materiálov a možno ju spláchnuť do odpadového systému.

Je vyvinutý a vyrobený vo Veľkej Británii a je už nainštalovaný v tisícoch komerčných projektoch aj v domácnostiach.

NÁVRATNOSŤ:

Návratnosť investíce je veľmi rýchla od 4 do 6 mesiacov.

OBLASŤ POUŽITia A DÁVKOVANIE:

Prísada EndoTherm je vhodná pre všetky veľkosti vykurovacieho systému a tepelné čerpadlá na báze vody. Nepoškodzuje kotol a jeho komponenty, pretože má antikorózne vlastnosti. Je možné ju použiť spoločne s ostatnými prísadami, ktoré už obsahujú inhibítory korózie.

Domáce malé vykurovacie systémy:

Jedno balenie prísady EndoTherm (500 ml) je dostačujúca pre uzatvorené vykurovacie systémy s veľkosťou 100 litrov vody. Pokiaľ sa jedná otvorený vykurovací systém, potom dávku prísady EndoTherm zvýšte o 10%. Tzn. 550 ml na 100L vody v systéme. Všeobecne jedno balenie stačí pre 10 12 radiátora o šírke 60cm
Viac informácií o dávkovaní je zobrazené na nasledujúcom obrázkov:

Komerčné, veľké vykurovacie systémy, systémy špecifikované s tepelným čerpadlom: 

U veľkých, komerčných vykurovacích systémov a systémov s tepelným čerpadlom je potrebné použiť na 100 L vody 1L prísady EndoTherm ™.

Patentovaná energetický úsporné prísada EndoTherm™ je ocenená a preverená nezávislou spoločnosťou Energy Saving Trust. Spoločnosť Energy Saving Trust potvrdzuje a poskytuje tak istotu zákazníkom, že pri použití prísady EndoTherm™ vo vykurovacom systéme naozaj ušetrí peniaze na účtoch za vykurovanie. 

INŠTALÁCIA:

Inštalácia je jednoduchá a rýchla do 10 až 15 minút.

Systém s expanznou nádobou:

Ak máte systém s expanznou nádobou, tak stačí prísadu EndoTherm ™ pridať do expanznej nádoby. Tá sa bude pravdepodobne nachádzať v podkroví. Pred pridaním prísady EndoTherm ™ vypustite časť vody, ktorú nahradíte prísadou EndoTherm ™. Vodu vypustite pomocou vypúšťacieho ventilu. Pokiaľ nie je vypúšťací ventil k dispozícii, vypustite vodu priamo z radiátora, tým že odskrutkujete prívodnú rúrku. Pridajte prísadu EndoTherm ™ do expanznej nádoby a doplňte vodu. Nakoniec odvzdušnite radiátory.

Uzavretý obehový systém s čerpadlom:

V prípade uzavretého obehového systém systému je potrebné zo systému odstrániť dostatočné množstvo vody. Systém je pod tlakom preto je potrebné kotol vypnúť. Vodu vypustite pomocou vypúšťacieho ventilu. Pokiaľ nie je vypúšťací ventil k dispozícii, vypustite vodu priamo z radiátora, tým že odskrutkujete prívodnú rúrku. Pre zmiernenie tlaku povoľte odvzdušňovací ventil. Vypustite dostatočné množstvo vody pre prísadu EndoTherm ™. Pridajte prísadu EndoTherm ™ a v prípade nutnosti ho doplňte vodou. V prípade, že systém nemá napúšťací ventil, odskrutkujte odvzdušňovací ventil a prísadu EndoTherm ™ nalejte cez neho pomocou inštalačnej plniace sady EndoTherm ™. Po naliatí opäť naskrutkujte odvzdušňovací ventil a uistite sa, že je všetko dobre dotiahnuté. Systém bude obsahovať vzduch, preto zapnite kotol a jemne odvzdušnite radiátory. V prípade, že kotol potrebuje byť natlakovaný, tak ho natlakujte podľa návodu. Väčšina kotlov vyžaduje tlak cca 1 Bar. Potom môžete kotol začať používať, ako ste zvyknutý.

Ručníkové radiátory:

Inštalácia prebieha podľa návodu ako pre uzavretý obehový systém.

 

HLAVNÉ VÝHODY:

 • preukázateľná úspora až 15% energie
 • znižuje vaše účty za vykurovanie až o 15%
 • vylepšuje vlastnosti prenosu tepla vodou
 • vylepšuje tepelný kontakt a prenos tepla medzi vodou a vnútornou stenou vykurovacieho systému
 • radiátory sa vyhrejú rýchlejšie
 • miestnosti sú vykúrené rýchlejšie na požadovanú teplotu nastavenú na termostate
 • radiátory odovzdávajú viac tepla do miestnosti a miestnosti tak zostanú teplé dlhšiu dobu
 • kotol je v prevádzke kratšiu dobu
 • spotrebujete menej paliva pre ohrev
 • vyššia účinnosť vykurovacej sústavy
 • stabilnejšie ohrievací proces
 • rýchla návratnosť investície od 4 do 6 mesiacov
 • vhodný pre všetky vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá na báze vody
 • nepoškodzuje kotol a jeho komponenty, pretože má antikorózne vlastnosti
 • vyrobená z prírodných látok a možno ju spláchnuť do odpadového systému
 • jednoduchá a rýchla inštalácia do 10 až 15 minút
 • 500 ml na 100L vody v obehovom systéme (cca až 12 radiátorov 60 cm)
 • životnosť 3 až 4 roky bez zníženia účinnosti úspory
 • bezúdržbové - po inštalácii už nepotrebuje žiadnu údržbu
 • vhodné pre: domácnosti, kancelárie, školy, hotely, nemocnice, opatrovateľské domy, posilňovne, historické budovy, teplárne na báze vody
 • akreditácie a certifikácie ISO 9001: 2008,12560
 • nezávisle testované organizáciou Enertek International
 • nezávisle testované univerzitou UCLAN (The University of Central Lancashire)
 • nezávisle testované výrobcom tepelných zariadení TAS (Tomorrows Air Solutions)
 • nezávisle testované spoločnosti Meadowhead Consultancy Ltd. na antikorózne vlastnosti
 • ocenenie v oblasti najlepšie domáce / úsporný / inovatívny produkt
 • ocenená a preverená nezávislou spoločnosťou Energy Saving Trust
 • vyvinutý a vyrobený vo Veľkej Británii
 • inštalačný návod je súčasťou balenia

OCENENIA A ATESTY:

 • 2015 víťaz súťaže H & V News Awards - najlepší domáci produkt v oblasti vykurovania a ventilácie
 • 2015 víťaz súťaže Ecobuild (in association with M & S) The Big Innovation Pitch - najlepší inovačný produkt
 • 2016 víťaz súťaže CIBSE Building Performance Awards - najlepší úsporný produkt
 • Certifikovaná pre zdravotnú nezávadnosť podľa štandardu EU
 • Akreditácia a certifikácia ISO 9001: 2008,12560
 • Nezávisle testované organizáciou Enertek International (potvrdenie o funkčnosti)
 • Testované univerzitou UCLAN (The University of Central Lancashire)
 • Testované výrobcom tepelných zariadení TAS (Tomorrows Air Solutions)
 • Testované spoločnosti Meadowhead Consultancy Ltd. na antikorózne vlastnosti

Patentovaná energeticky úsporná prísada EndoTherm je ocenená a preverená nezávislou spoločnosťou Energy Saving Trust. Spoločnosť Energy Saving Trust potvrdzuje a poskytuje tak istotu zákazníkom, že pri použití prísady EndoTherm vo vykurovacom systéme naozaj ušetria peniaze na účtoch za vykurovanie.

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať.

Doručenie – Slovensko

Slovenská pošta:
Doručenie 2.triedou – platba na dobierku = 3,40 EUR
Doručenie 2.triedou – platba vopred na bankový účet = 2,20 EUR
Pri hodnote objednávke nad 59 Eur doprava ZDARMA!


Kuriérska služba GLS:
Kuriér GLS – platba na dobierku = 4,50 EUR
Kuriér GLS – platba vopred na bankový účet = 3,80 EUR
Pri hodnote objednávke nad 59 Eur doprava ZDARMA!


Zásielkovňa:
Dobierka - platba pri doručení
Pri hodnote tovaru do 30 Eur = 2,60 Eur
Pri hodnote tovaru od 30 Eur - do 59 Eur = 1,50 Eur


Platba vopred na účet ( bankový prevod, online kartou )
Pri hodnote tovaru do 30 Eur = 1,80 Eur
Pri hodnote tovaru od 30 Eur - do 59 Eur = 0,80 Eur
Pri hodnote objednávke nad 59 Eur doprava ZDARMA!


Doručenie – Česká republika

Zásielkovňa:
Dobierka - platba pri doručení = 4 Eur
Platba vopred na účet ( bankový prevod, online kartou ) = 3 Eur

No customer reviews for the moment.

Write a review

Špeciálna prísada EndoTherm zvyšujúca výhrevnosť radiátora - 500ml

Špeciálna prísada EndoTherm zvyšujúca výhrevnosť radiátora - 500ml

Endotherm™ je patentovaná unikátna energeticky úsporná prísada do centrálneho vykurovacieho systému. Táto unikátna prísada dokáže preukázateľne ušetriť až 15% nákladov za vykurovanie.

Prečo nakupovať v Ekoobchode?


12
rokov na trhu

1 937
produktov na sklade
doručenie do
24
hodín

0,00 €
Doprava zdarma pri nákupe nad 79 €

1 other product in the same category:

Prevziať