O orgonitoch a ich účinkoch
        Ekoobchod.eu
O orgonitoch a ich účinkoch

Objaviteľ orgonitov

Dr. Wilhelm Reich (1897 - 1957) bol rakúsky psychiater a psychológ. Znovuobjavil formu voľnej všade prítomnej vesmírnej energie, ktorú nazval "ORGON" a tvrdil, že táto energia je zastúpená vo všetkých živých organizmoch a v celom vesmíre. Dospel k presvedčeniu, že ORGON má kozmický pôvod a nevzniká v tele, ale človek je iba jeho prímačom. Na princípe orgónu neskôr zostrojil aj prístroj, ktorým dokázal rozháňať mraky na oblohe či privolať dášť. Orgón je taktiež známy pod inými názvami ako životná energia Qi, Chi, prána, Ki, éter, huna, ódická energia atď. 

O orgonitoch

Orgonit alebo orgónový transformátor, je zariadenie pracujúce s orgónovou energiou. Nepretržite do seba „naťahuje“ z okolia negatívnu energiu „DOR“ a mení ju (transformuje) na energiu pozitívnu „POR“. Nezameňovať však s orgónovým akumulátorom, ktorý do seba orgón len „ťahá“ (nasáva), jedno či negatívnu alebo pozitívnu, ten hromadí, netransformuje a nepredáva ďalej.

Základný orgonit sa vyrába z troch zložiek – organickej, anorganickej a pridaného kameňa (každý typ kameňa pôsobí málinko inak, nie všetky sa vzájomne znesú). Organická zložka predstavuje typickú živicu (funguje aj smola zo stromov alebo sádra..), ktorá sa vyrába z ropy a obsahuje kryštalickú mriežku. Jej funkcia je, že do seba naťahuje orgón. Druhá zložka je anorganická, zložená typicky z kovových triesok (železo, hliník, meď, mosaz, bronz, nerez alebo olovo), pilín, hoblín, prášku. Jej funkčnosť spočíva v tom, že tvorí prekážku pre orgón a ten sa od častíc chaoticky odráža, čistí, zrýchľuje. Je dôležitá správna veľkosť (matice) týchto častíc.
Pomer organickej a anorganickej zložky by mal byť 50/50. Kameň, ktorý sa pridáva do orgonitu má účel zosiľňovať a formovať energiu a je programovateľný. Pri zatvrdnutí živice, ktoré by malo byť rýchle, pôsobí na kameň značný tlak, ktorý spôsobuje tzv. „piezoelektrický jav“ ( schopnosť kryštálu generovať elektrické napätie pri jeho deformovaní) – kameň funguje ako „zdroj“.

DOR
(Deadly Orgone Radiation) - termín, ktorý Dr.Wilhelm Reich zaviedol pre smrtiace (mŕtve) orgónové žiarenie, negatívny orgón. 

Najdôležitejšie sú najmä nasledujúce DOR zdroje:
- Radarové systémy – poveternostné radary, vojenské radary, radary riadenia letového prevozu. 
- Vysielače, prevádzače a opakovače TV a rozhlasu.
- WIFI vysielače
- Zariadenia pre mobilné siete BTS
- Elektrárne
- Výmenníkové, transformátorové stanice
- Elektrické vedenie
- Cintoríny
- Vojenské zariadenia
- Kasárne
- Nemocnice
- Silné elektromagnetické zdroje
- Rentgény a ostatné X-ray zariadenia
- Jadrové zdroje
- Miesta veľkých nešťastí, bitiek, havárií atď.

DOR zdroje v domácnostiach:
- Mobilné telefóny
- Žiarovky
- Úsporné žiarovky
- Katódové CRT obrazovky
- Klimatizácie
- Indukčné varné dosky
- Prijímače digitálneho vysielania
- Domáca elektronika
- Zariadenia s bezdrôtovou komunikačnou technológiou ( WIFI, bluetooth, bezdrôtové alarmy)

POR
(Positive Orgone Energy) – pozitívna orgonová energia, nutná pre všetok duchovný a fyzický život vo vesmíre. 

Čo dokáže orgonit?

- Neutralizuje negatívne pôsobenie akejkoľvek elektroniky, obrazoviek, žiariviek, trafostanic, vysokonapäťového vedenia a rozvodov elektriny, rádiové vysielanie všetkého druhu – televízia, rádia, mobilné telefóny, wi-fi, bluetooth, lokálne vysielače.

Čistí vodu. Vodu v hrnčeku, vodné nádrže, rybníky, rieky, moria, oceány, i keď u nich to bude trvať trochu dlhšie.

Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyslých dažďov, jedovatého spadu všetkého druhu.

Uzdravuje – nielen ľudí. Vďaka tomu, že transformuje negatívne energie, čistí a nabíja telo živou energiou. Telo má potom omnoho viacej energie na samoozdravné procesy a pre uzdravenie nevyhnutnú automatickú detoxikáciu. Pokiaľ je orgonit v priamom kontakte s telom, výmena energie je omnoho prudšia a citeľnejšia a pre veľmi citlivých jedincov až dych vyrážajúca.

Priaznivo pôsobí na rastliny. Rastliny rastú výrazne rýchlejšie do väčších výšok, rozmerov, plodnosti a zdravia. Tento efekt sa ale obmedzuje len na pár metrov od orgoniu vďaka ionizácií vzduchu okolo. Vďaka posilneniu rastlín sa tak dokážu brániť pred napadnutím hmyzu, plesňami, vírmi.

Zlepšuje a ukludňuje atmosféru doma a v sociálnych priestoroch všetkého druhu. Všade kde sú ľudia. Ako je známe, myslenie produkuje energiu, ktorú mysliaci človek šíri okolo seba. Táto energia zas ovplivňuje myslenie daľších ľudí navôkol. Orgonit transformuje nízku energiu vytvorenú nízkymi myšlienkami a emóciami. Stres, strach, napätie, zlosť, hnev, nenávisť atď. To všetko je kontinuálne odstraňované z okolia. Prejaví sa zmenu v náladách ľudí, väčšie uvoľnenie a radostnejšia nálada, harmonizácia. Tieto emócie ale môžu byť vyháňané z ľudí, ktorí ich v sebe dusia. Takže prvý efekt môže vypadať dosť opačne.

Harmonizuje geopatogénne zóny a negatívne zemské dráhy a robí ich pozitívnymi.

Dostupné sú viaceré typy orgonových harmonizérov. 
Spravidla si môžete zadovážiť priestorový alebo osobný orgonit – prívesok.

Orgonity - predaj

Zdroj: orgo-net.blogspot.com

Komentáre

Log in or register to post comments